WIEDZA PRZYRODNICZO-GEOGRAFICZNA

Dom Wczasów Dziecięcych "Góral"w Rajczy

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Krakowie

dwdgoral.pl

ul. Polna 2c

34-370 Rajcza dwdtpd@wp.pl

Dom Wczasów Dziecięcych Góral

w Rajczy

48 600216737

33 8645343

e-mail: dwdtpd@wp.pl

Wycieczki górskie, spotkania z przedstawicielami leśników, członków kół łowieckich, pszczelarzy

Realizacja działań prezentujących zróżnicowanie krajobrazu Rajczy - doliny, szczyty, pogranicze polsko-czesko-słowackie, Żywiecki Park Krajobrazowy,

Propagowanie zachowań proekologicznych: segregacja śmieci, stop plastikom, szanowanie wody, recyklongowe konkursy i zabawy

pobudka, poranna toaleta

 

śniadanie

 

Program Macierzystej Szkoły - zajęcia lekcyjne

 

Program Domu Wczasów Dziecięcych "Góral" - zajęcia z nauczycielami DWD

 

obiad, poobiedni odpoczynek

 

Program Domu Wczasów Dziecięcych "Góral" - zajęcia z nauczycielami DWD

 

kolacja, odpoczynek

 

Program Macierzystej Szkoły - spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty

 

zabawa, integracja, relaks, zgodnie z Programem Macierzystej Szkoły

 

wieczorna toaleta

 

cisza nocna

7:30-8:30

 

8:30-9:00

 

9:15-10:00

 

 

10:00-13:00

 

 

 

13:30-15:00

 

15:00-18:00

 

 

 

18:00-19:00

 

19:00-20:00

 

 

 

20:00-21:00

 

 

 

21:00-22:00

 

22:00-7:00

Plan dnia