Dom Wczasów Dziecięcych "Góral" w Rajczy

 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Krakowie

PLAN DNIA

dwdgoral.pl

ul. Polna 2c

34-370 Rajcza dwdtpd@wp.pl

Dom Wczasów Dziecięcych Góral w Rajczy

48 600216737

33 8645343

e-mail: dwdtpd@wp.pl