Fotografie DWD "Góral"

Dom Wczasów Dziecięcych "Góral"w Rajczy

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Krakowie

Na zewnątrz

Wewnątrz

Nasza kuchnia

dwdgoral.pl

ul. Polna 2c

34-370 Rajcza dwdtpd@wp.pl

Dom Wczasów Dziecięcych Góral

w Rajczy

48 600216737

33 8645343

e-mail: dwdtpd@wp.pl